WERKwijze

1. | VRAAGGESPREK

Created with Sketch.

Bij de aanvang van een consultatie wordt er steevast gestart met een vraaggesprek om een dusdanig brede waaier van informatie te verkrijgen wat betreft jouw klacht. Tevens wordt de medische ziektegeschiedenis nagevraagd zoals het gebruik van medicatie, de aanwezigheid van ziektes, eerder ondergane operaties enzovoort. Dit stelt mij in staat om op een veilige manier aan de slag te kunnen met de klacht.

2. | onderzoek

Created with Sketch.

Tijdens het onderzoek wordt eerst uitgezocht welke structuur (spier, gewricht, ligament...) precies verantwoordelijk is voor jouw klacht en waarom deze de pijn uitlokt. Er wordt op zoek gegaan naar de oorzaak en onderliggende redenen voor de klacht, zonder blindelings op de symptomen te focussen.

3. | behandeling

Created with Sketch.

Elke behandeling wordt aangepast naargelang de patiënt. Afhankelijk van de medische voorgeschiedenis, leeftijd en aard van de symptomen worden behandeltechnieken afgestemd op de patiënt.

4. | Advies

Created with Sketch.

In een zorgtraject heerst de noodzaak om een klacht multidisciplinair aan te pakken. Er wordt samengewerkt met huisartsen, kinesitherapeuten, podologen enzovoort waardoor een doorverwijzing mogelijks geadviseerd kan worden.